ไตเสื่อมกังวลมากทานเอเจลความดันและค่าไตดีขึ้น

เมื่อไตเสื่อมเกิดความกังวล

ทานเอเจลค่าไตและค่าความดันดีขึ้นจนรู้สึกและตรวจวัดได้ ทานอาหารได้ดีขึ้นด้วยคะ

1482166272175