Agel – HRT

เพิ่มสารอาหารให้หัวใจและหลอดเลือดของคุณ ด้วยสุดยอดโคเอ็นไซม์คิวเท็น และสารอาหารธรรมชาติิที่สำคัญอีกหลายชนิด
ป้องกันไขมันอุตันในเส้นเลือด ป้องกันโรคหัวใจวายเฉียบพลัน
AGEL HRT
– เอเจล ฮาร์ท เลขที่ อ.ย. 10-3-05050-1-0003

02AGEL_Products46

บำรุงหัวใจ หลอดเลือด ดูแลสมดุล ไขมันคลอเลสเตอรอล
สารอาหารหัวใจ เพื่อคนมีปัญหาสุขภาพหัวใจ และนักกีฬามืออาชีพ

A4plan2Mail24020

 

ล่าสุดพบว่าในแต่ละปีคนไทยประมาณ 60,000-100,000 คน เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และ

คนไทยอีกกว่า 39 ล้านคน กำลังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ (ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)

จากการทานอาหารหวาน มัน เค็ม ของคนปัจจุบันและการขาดการออกกำลังกาย ทำให้เราเจ็บป่วยด้วยโรคนี้มากขึ้น มิหนำซ้ำ

ปัจจุบันประเทศไทศมีแนวโน้มในการทานอาหารประเภทนี้สูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไปนิยมวัฒนธรรมการทานอาหารตาม ประเทศเมือง

หนาวที่มีทั้งเนย นม และไขมัน ชนิดที่ให้พลังงานสูงๆแต่เราใช้พลังงานไม่หมดก็สะสมไว้ และเมี่อหลอดเลือดหรือร่างกายเรามีปัญหา

แล้วเราก็ยังไม่ได้ปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ร่างกายกลับมาสู่ปกติ

 

ในคนหาเช้ากินค่ำหรือคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง อาจมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูง จนทำให้เกิดความ

ดันโลหิตสูง เป็นอัมพฤต อัมพาตจากเส้นเลือดตีบ แตก ตัน มักจะเกิดอันตรายสูญเสียภาพลักษณ์จกโรคหลอดเลือดสมอง

หรือเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือหัวใจวายได้

หลายคนเริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันสูง ไขมันสูง โรคไต โรคมะเร็ง และโรคติดเชื้ออื่นๆ และเมื่อเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วจะ

ทำให้มีปัญหาติดตามมาอีกหลายโรคคะ ก่อนที่จะกล่าวถึงประโยชน์ของสารอาหารธรรมชาติ จะพูดถึงสาเหตุหลักๆในการเกิดโรค

หลอดเลือดหัวใจได้แก่การมีระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงผิดปกติ จนเกิดการสะสมที่ผนังหลอดเลือด

แนวทางในการรักษาระดับไขมันในเลือดสูงในปัจจุบันทำได้ด้วยการรักษาทางยาเป็นหลัก แต่ยาก็มีผลข้าเคียงตามมาได้อีก เช่น

ท้องเสีย แน่นท้อง คลื่นไส้ ตับอักเสบ ยาลดคอเรสเตอรอลบางชนิดให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง และภาวะ

กล้ามเนื้อหัวใจเต้นผิดปกติได้ การทานยาดูเหมือนจะไม่ถึงทางออกในการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องทั้งหมดนะคะ เพราะอาจนำมาสู่โ

รคอื่นตามมาเช่นโรคไตโรคตับ

 

ทำไม….ถังต้องดูร่างกายที่ หัวใจและหลอดเลือด เป็นอันดับแรก การดูแลสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดถือเป็นเรื่องหลักในการ

ดูแลร่างกายในทุกระบบเนื่องจากร่างกายเรามีส่วนประกอบของน้ำถึง70% น้ำในเซลล์60% นอกเซลล์30% เลือด10%

 

หน้าที่ของเลือด

เลือดเป็นของเหลวที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายโดยที่ไปกับเส้นเลือด ในผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะมีเลือด 4-5 ลิตร ผู้ชายมีประมาณ

5-6 ลิตร ในเลือดก็จะมีส่วนประกอบ2ส่วนคือเม็ดเลือดกับพลาสมา

พลาสมาหรือน้ำเหลือง จะประกอบไปด้วยเอนไซม์ ฮอร์โมน สารชีวเคมี แอลบูมิน อิมูโนโกลบูลินและสารที่ทำให้เลือดแข็งตัว

ในเซลเม็ดเลือด จะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดเลือดจะมีความเป็นด่างอ่อนๆ มีสีแดงสดเพราะ

ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดแดง เป็นตัวถ่ายทอดออกซิเจนให้ร่างกาย

เลือดจะส่งก๊าซออกซิเจนเมื่อหายใจเข้า นำก๊าซคาร์บอนใดออกไซด์เมื่อหายใจออกขนส่งสาอาหาร ดูดซึมสารอาหารจากกระเพาะ

ลำไส้แล้วไหลเวียนไปผ่านตับ ส่งอาหารให้เซลล์เนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆและโดยเฉพาะต่อไร้ท่อ เลือดช่วยรักษาสมดุลของนํ้าและ

เกลือแร่ ช่วยปรับระดับอูณหภูมิในร่างกายให้คงที่จากการไหลเวียนเลือดไปทั่วร่างกาย

 

เม็ดเลือดขาว ก็ช่วยในเรื่องป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

เม็ดเลือดเกิดและพัฒนามาจากเซลล์เนื้อเยื่อแทรกและเข้ามาอยู่ในอวัยวะที่เกี่ยวของในการสร้างเลือดหรือโลหิตคือไขกระดูกจะได้รับ

การกระตุ้นและควบคุมการสร้างเซลล์เม็ดเลือดจากฮอร์โมนเฉพาะเลือดจะมีอายุ120วัน มีเม็ดเลือดแดงประมาณสามสิบล้านล้าน

เซลล์ เม็ดเลือดแก่1.2ล้านเซลล์ จะถูกทำลายและขับถ่ายออกมาและสร้างใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 

หัวใจ ทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย หัวใจนำออกซิเจนจากอากาศจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ทางหลอดเลือดแดง

นำคาร์บอนไดออกไซด์ของร่างกายกลับมาทางหลอดเลือดดำและปล่อยออกมาทางหายใจออก

หัวใจประกอบด้วยห้อง4ห้องมีลิ้นหัวใจ4ลิ้นและลิ้นคือพังผืดที่ประกอบไปด้วยคอลลาเจน เป็นแผ่นที่ต้องทนต่อแรงดันสูงๆได้ด้วย

หัวใจจะทำงานด้วยการเต้นและบีบตัวเป็นจังหวะจากการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าที่สร้างได้ภายในหัวใจ การสูบฉีดเลือดทำให้เกิด

แรงดัน ความดันเลือดตัวบน Systolic blood pressure แรงดันเลือดตัวล่างเกิดขณะหัวใจหยุดพักหรือคลายตัว Diastolic blood pressure

โรคหัวใจและหลอดเลือดมีการดำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป กว่าที่เราจะรู้ตัวว่ามีปัญหาจนเกิดความเสียหายแก่หลอดเลือดไปมาก อาการโรคหัวใจตีบคือเจ็บหน้าอก หายใจลำบาก อึดอัด นอนราบไม่ได้ ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานได้ตามปกติ ปัญหา

เรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจ การดูแลรักษาก็สูงการฉีดสีหรือการสวนหัวใจเป็นการตรวจวินิจฉัย การทำบอลลูนเป็นการขยายหลอดเลือดหรือการทำบายพาสก็เป็นการทำผ่าตัดเบี่ยงหลอเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปยังหัวใจได้มากขึ้น และแม้เราจะรักษาแล้วเรายังต้องปฏบัติตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลเพื่อไม่ให้เกิดการเป็นซ้ำ บางคนเป็นครั้งเดียวก็เสียชีวิตไปเลยก็มี และแนวโน้มก็เกิดในคนที่มีอายุน้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อน

Agel™ HRT มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระ 7 อย่าง

ที่มีผลการวิจัยทางการแพทย์ ที่เน้นบำรุงและปกป้องหัวใจคุณโดยเฉพาะ ได้แก่

1. ทอรีน Taurine 

เป็นกรดอะมิโนชนิดไม่จำเป็นแต่จำเป็นต่อร่างกาย เป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนตัวอื่นๆทั้งหมด เราพบทอรีนที่เนื้อเยื่อหัแลหวใจ

กล้ามเนื้อลาย และระบบประสาทส่วนกลางทอรีนเป็นส่วนผสมของน้ำดี แต่ร่างกายเราสามารถสร้างทอรีนได้เอง ทอรีนจึงมีหน้าที่เ

ป็นสารต้านอนุมูลอิสระแก่หัวใจทอรีนมีมากในเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ

ประโยชน์ของทอรีน

 • ช่วยลดความเครียด
 • พัฒนาระบบประสาทและสมอง
 • เสริมสร้างการเจริญเติบโตให้ร่างกาย ช่วงร่างกายเจริญเติบโตต้องการใช้
 • ทอรีนเป็นตัวนำกระแสประสาทในสมอง ควบคุมน้ำในเซลสมอง รักษาโรคลมชัก
 • ควบคุมคอเลสเตอรอล ลดความดันโลหิต
 • ควบคุมการเต้นของหัวใจ ช่วยเรื่องการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ เรียกว่าช่วยเรื่องการ ป้องกันหัวใจวาย ได้
 • รักษาความคงตัวให้กับผนังเซล
 • เป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนซ์ในเม็ดเลือดขาวและในปอด
 • ลดการเกาะตัวของเกร็ดเลือด
 • ทอรีนยังช่วยเรื่องการรับแสงของสายตา ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมในคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ ใช้มือถือมากๆ
 • ทอรีนช่วยในการดูดซึมไขมันและวิตามินที่ละลายในไขมัน
 • ช่วยในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
 • เสริมการทำงานของอินซุลินได้ด้วย
 • จำเป็นในการสันดาปเพื่อสร้างพลัง
 • ทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจ เม็ดเลือดขาว ระบบประสาทส่วนกลางเป็นปกติ

 

2. แอล-คาร์นิทีน L-carnitine 

เป็นชื่อกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ผลิตได้ที่ตับ โดยมีการสังเคราะห์จากกรดอะมิโน 2 ชนิดคือ Lysine และ Methionine  L-carnitine  จะช่วยลำเลียงโมเลกุลไขมันเล็กๆเข้าไปในโรงงานผลิตพลังงานระดับเซลล์ของเรา (คือไมโตคอนเดีย) ทำให้ไขมันแปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน พบมากในเนื้อแดงและผลิตภัณฑ์จากนม พืชตระกูลถั่ว ข้าว และรำข้าว ผักและผลไม้บางชนิด ยีสต์ที่ใช้หมักสุรา เกษรดอกไม้ การทานแอลคาเนทีนแบบธรรมชาติจะดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดหลายเท่าตัว

 

ประโยชน์แอล-คาร์นิทีน

 • ทำให้เซลล์แก่ช้าลง เซลล์มีอายุยืนนานขึ้น ทั้งเซลล์สมอง เซลล์หัวใจ เซลล์ภูมิคุ้มกัน
 • ช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนกรดไขมันไปเป็นพลังงาน ซึ่งพลังงานที่ได้มาส่วนใหญ่ก็จะถูกใช้สำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย สร้างพลังงานให้กล้ามเนื้อหัวใจ ลดอัตราการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ  ลดการปวดเค้นของกล้ามเนื้อหัวใจ
 • ทำหน้าที่ในระบบเมตาบอลิซึม สร้างพลังงาน ช่วยเร่งการเผาผลาญไขมัน ทำให้หน้าท้องแบนราบ และร่างกายดูเฟิร์มกระชับขึ้น ช่วยลดน้ำหนัก
 • ช่วยการสลายกรดไขมันในร่างกาย
 • ช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ เพิ่มไขมันตัวดีLDL
 • ช่วยปัญหาในคนที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ
 • เพิ่มแรงสำหรับการออกกำลังกายหนักๆ เช่น วิ่งมาราธอน
 • ลดภาวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • ช่วยลดความหิวและความอยากอาหารหวาน
 • ป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลว
 • ช่วยเพิ่มการทำงานของตับช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมกับร่างกาย
 • ลดความเครียด
 • ช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย ทำให้รู้สึกสดชื่น กระฉับกระเฉง
 • (การกินแบบเม็ดจะดูดซึมเพียง 5-18% ถ้ากินในแบบที่ใกล้เคียงธรรมชาติจะดูดซึมได้ถึง 75%)
 • L-Carnitine ช่วยปกป้องหัวใจจากการขาดออกซิเจน และ oxidative stress
 • งานวิจัยการใช้ในผู้ป่วย myocardial infarction, angina, and congestive heart failure โดยรวมได้ผลดี

 

 

3. โค-เอนไซม์ คิวเท็น Co Q10 

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ช่วยสร้างพลังงานพื้นฐานให้กับทุกเซลล์ในร่างกาย โค-เอนไซม์คิวเท็นมีในเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ อาหารทะเล นม น้ำมันถั่วเหลือง รำข้าว

 

ประโยชน์ของโค-เอนไซม์คิวเท็น

 • -เพิ่มพลังงานระดับเซล และลดปฏิกิริยา Oxidation 
 • -ลดความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงจากการแข็งตัวของหลอดเลือด
 • -ป้องกันหัวใจล้มเหลวจากการเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือด
 • -เพิ่มประสิทธิภาพในการนำออกซิเจนให้กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือด เพิ่มการสูบฉีดเลือดไปยังหัวใจ
 • -ลดความเสื่ยงต่อมะเร็งต่างๆ ลดอาการข้างเคียงในพวกที่ให้เคมีบำบัด
 • -เพิ่มภูมิคุ้มกัน เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคได้ดีขึ้น
 • -ลดระดับน้ำตาลในเลือด
 • -ลดปัญหาเหงือกเละฟัน
 • -ลดความเสื่ยงของกล้ามเนื้อตายจากสารตกค้างในกระบวนการเมตาบอลิซึม
 • -ยับยั้งออกซิเดชั่นของ LDL cholesterol ไม่ให้เกาะกับหลอดเลือด
 • -คงสภาพการทำงานของไมโตครอนเรีย และเซลให้เหมาะสมกับสภาวะเครียดทั้ง ภายในและภายนอก

โค-เอนไซม์คิวเทนในร่างกายจะลดลง ซึ่งอาจสัมพันธ์กับการเกิดโรคได้หลายชนิด เช่น โรคชรา นอกจากนี้ความเครียด การติดเชื้อ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ อาจทำให้ปริมาณโค-เอนไซม์คิวเท็นในร่างกายไม่เพียงพอ หรืออายุมากขึ้น

ตรวจ echocardiographic พบว่าการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญการกินยาโดยรวมลดลง 

 

4. Policosanol โพลิโคซานอล

 • โพลิโคซานอล Policosano พบเฉพาะในไขเปลือกอ้อย (Saccharum officinarum, L.)
 • ประโยชน์ของโพลิโคซานอล
 • -ลดระดับไขมันโคเลสเตอรอลตัวไม่ดี LDL ปรับสมดุลการสร้างไขมันโคเลสเตอรอล HDL
 • -ช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • -เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
 • -เสริมการทำงานของตับในการเผาผลาญไขมัน ช่วยบำรุงตับ
 • -ลดคลอเรสเตอรอล ลดไตรกลีเซอไรด์ ช่วยสร้างไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดี HDLจะมีหน้าที่
 • นำพาไขมันที่สะสมและอุดตันตามผนังหลอดเลือดกลับไปทำลายที่ตับ
 • -ลดความเสี่ยงภาวะการอุดตันของเกล็ดเลือด ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด
 • -เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันการจับ
 • ตัวเป็นก้อนของคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด
 • -ป้องกันภาวะหัวใจ และสมองขาดเลือดเฉียบพลัน
 • -ลดภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension)

 

5. ออยสเตอร์ มัชรูม Oyster mushroom powder 

ออยสเตอร์ มัชรูม พาวเดอร์ Oyster mushroom powder ประกอบไปด้วยโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  มีแร่ธาตุหลายชนิด

 

ประโยชน์ของออยสเตอร์ มัชรูม

 • -มีกรดโฟลิคสูงช่วยป้องกันรักษาโรคโลหิตจาง
 • -เบาหวาน
 • -ลดความดันโลหิต
 • -ไขมันน้อย ช่วยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลปกติ
 • -เหมาะกับโรคหัวใจและไตอักเสบเพราะมีโซเดียมต่ำ
 • -ต้านไวรัส ต้านแบคทีเรีย
 • -เพิ่มภูมิต้านทาน

 

6. โฟลิค แอซิด Folic Acid 

โฟลิค แอซิด จัดอยู่ในกลุ่มวิตามินที่ละลายได้ในน้ำพบได้ทั้งในพืช และเนื้อสัตว์  พืชใบสีเขียว

และเมล็ดธัญพืช เป็นสารที่สำคัญสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และในวัยเด็ก

 

ประโยชน์ของโฟลิค แอซิด

 • -ปรับระดับโฮโมซิสเตอินให้เหมาะสม ถ้ามีมากทำลายหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดขนาด
 • เล็ก เช่น หลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดที่อยู่ในสมองทำให้ตีบและอุดตัน
 • -ช่วยการเจริญเติบโต การสืบพันธุ์
 • -ป้องกันความผิดปกติของเลือด
 • -สร้างเอ็มไซม์ต้านอนุมูลอิสระแก่หัวใจลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
 • -ลดความดันโลหิตสูง
 • -ป้องกันโรคมะเร็ง
 • -ป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
 • -ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดประสาทปลายเปิดในทารก

 

7. ซิลิเนียม Selenium 

ซิลิเนียม Silinium เป็อต้านอนุมูลอิสระ มีในอาหารทะเล ตับ ไต  รำข้าว จมูกข้าว

ข้าวกล้อง หัวหอม กระเทียม มะเขือเทศ บร๊อคโคลีน

 

ประโยชน์ของซิลิเนียม

 • -ชะลอความชรา
 • -ป้องกันมะเร็ง
 • -เพิ่มจำนวนสเปิร์มและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในผู้ชาย และต่อมลูกหมาก
 • -ป้องกันรังแค
 • -ลดอาการวัยทอง
 • -ลดความเสี่ยงหลอดเลือดตีบ
 • -เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อต่างๆ
 • -ช่วยการทำงานของต่อมไทรอยด์ ปอด  ลำไส้ใหญ่ช่วยสร้างเอ็นไซม์ต้านอนุมูลอิสระเฉพาะหัวใจ

Agel HRT – เอเจล ฮาร์ท เอชอาร์ที ช่วยอะไรท่านได้บ้าง

 • ช่วยดูแลระดับของคลอเลสเตอรอล
 • ทำให้ระบบหัวใจทำงานได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ต่อหัวใจและหลอดเลือดตีบ แตก ตัน

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 ซอง

01Slide18

hrt-bypass

ถ้าเลือกได้..ป้องกันหรือรักษา?


สำหรับรับนักกีฬา ความเสี่ยง..เรื่องหัวใจมีอยู่เสมอ
เพิ่มพลังงานของหัวใจ เพิ่มสมรรถภาพการแข่งด้วย HRT

Sport-HRT-OHM-1024x866

257386_564263043588375_460325557_o-1024x737

Sport-NDCC-915x1024 Sport-Sport-Hero1-902x1024

daliynew-sporthero

146761289507-1024x672

ผลการวิจัยทางการแพทย์ ของ Agel HRT
จากส่วนประกอบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก  

Agel_Product_img_46

พบว่าค่าความเหนื่อย NYHA ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
58% ดีขึ้น 1 ขั้น
28% ดีขึ้น 2 ขั้น
1.2% ดีขึ้น 3 ขั้น

Usefulness of coenzyme Q10 in clinical cardiology: a long-term study.

4. Policosanol

 • เป็นสารสกัดจากน้ำตาลอ้อยที่อุดมด้วย long chain fatty acids 
 • มีผลในในการลดกระบวนการผลิตไขมันเลว LDL
 • 23 รายงาน (placebo-controlled RCT’s) ที่ศึกษาผู้ป่วยคอเลสเตอรอลสูง พบว่าลด LDL อย่างมีนัยสำคัญ

ผลต่อไขมันดี HDL พบว่า

 • 15 ใน 23 รายงานพบว่า เพิ่ม HDL
 • 8 รายงาน ไม่มีผล
 • พบว่ามีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกับยาลดไขมัน ในการลด LDL และไตรกลีเซอไรด์
 • รายงานแพทย์ครั้งใหญ่ในปี 2005 พบว่า (p < 0.0001 ทั้งหมด)
 • ลดไตรกลีเซอไรด์ 16.2%
 • ลด LDL 23.7%
 • เพิ่ม HDL 10.6%
 • มีผลแทรกซ้อนน้อยมาก และคล้ายกับยาหลอก

untitled

– การศึกษาใน Cuba ในผู้ป่วย 27,879 ราย พบผลแทรกซ้อน 0.31% ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย หิวบ่อย นอนไม่หลับ และปวดศีรษะ

5. Oyster mushroom powder

Agel_Product_img_43

 • Pleurotus ostreatus
 • medicinal mushrooms มีฤทธิ์ ต้านไวรัส ต้านแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง ลดคอเลสเตอรอล และเพิ่มภูมิต้านทาน
 • Ostreolysin เป็นโปรตีนที่ไปสลายเยื่อหุ้มคอเลสเตอรอล

6. Folic Acid

 • เป็นอาหารของสมอง โดยเฉพาะทารกในครรภ์
 • เป็นสารจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดง
 • ช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง และเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ได้ดี
 • ช่วยเอ็นไซม์ในการสังเคราะห์ DNA, RNA
 • ควบคุมระดับ homocysteine
 • เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ

7. Selenium

 Agel_Product_img_44

 • สารต้านอนุมูลอิสระ
 • จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกลูตาไทโอน
 • ช่วยการทำงานของต่อมไทรอยด์
 • ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก ปอด และลำไส้ใหญ่

agel-hrt-picture shooting-sport

* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. “ผลิตภัณฑ์ Agel เอเจล เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค, ควรกินอาหารหลากหลายครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ”