ทานยาความดันมานาน อยากให้ความดันปกติ

  • คุณยายทานยาความดันมานาน เวลาวัดความดันก็อยากให้ตัวเลขดี ความดันลงมาให้ปกติ ได้ทานumi ฟื้นฟูหลอดเลือดร่วมไปกับยาความดัน
  • ผลคือค่าความดันตัวเลขสวยมาก…แข็งแรงขึ้นมากด้วยคะ
    1482166279344