พฤติกรรมการทานการดื่มก็ทำให้เกิดโรคหัวใจได้

การทานอาหารที่เหมาะสมก็สามารถทำให้หัวใจแข็งแรงแต่ในผู้ที่ติดเหล้าจะมีโอกาสการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนไม่ดี่มเหล้าถึง3เท่า

เพราะเหล้าทำให้ -กล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย  -ระคายเคืองหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร  -กระเพาะอาหารอักเสบ เบื่ออาหาร ไม่คอยทานอาหารจนเกิดการขาดสารในลำดับต่อไปได้
-สมองฝ่อจนทำให้ฉลาดน้อยลง

-ตับแข็ง
-ไตอักเสบ ไม่สามารถขับของเสียได้ตามปกติ
-อ้วน เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานแลความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น
-มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งหลอดอาหาร
-เสียบุคคลิกภาพ หากติดเหล้ารุนแรงมากจะทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ มือสั่น พูดไม่ชัด

bar_hrt2

การดื่มเหล้ามากทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นส่งผลเรื่องหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดอื่นและอาจเสียชีวิตด้วยหัวใจวายได้มากกว่าคนปกติ

ในเหล้ามีแอลกอฮอล์ที่มีฤทธิ์กดสมอง กดในส่วนสมองที่ทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจ ปล่อยตัวตนอีกด้านออกมาบางทีก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เรียกได้ว่า “ขาดสติ”
เซลสมอด้านหน้าที่ฤทธิ์ของเหล้าไปกดนั้นมีหน้าที่เรื่องความคิดอ่าน การวางแผน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เลิกเหล้าทำได้ไง
1.ตั้งใจมุ่งมั่นก่อนเลยคะ
2.หาโอกาสงดบ้างเช่นวันพระ
3.หาปัจจัยเลี่ยง อย่าเดินไปใกล้วงเหล้าบ้างก็ได้
4.ปฏิเสธไปเลย
5.ถ้าจำเป็นต้องดื่มจริงๆทำแบบนี้นะคะ
    –   ทานอาหารก่อนเพื่อลดการดูดซึม
    –   ผสมเหล้าจางๆเป็นพอ
    –   ดื่มช้าๆ ค่อยๆดื่มไม่ต้องเร่ง
    –   หากำลังใจจากครอบครัวเสริม
    –   ให้รางวัลตัวเองถ้าเลื่ยได้สำเร็จ

การเลิกเหล้าก็เป็นสุขต่อ…หัวใจ…ได้หนึ่งอย่างแล้วนะคะเพราะโรคหัวใจถ้าใครเป็นแล้วมีปัญหาต่อการดำรงชีวิตเราอย่างมากเลยทีเดียว