จะเป็นอย่างไรเมื่อเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ (ซุปเปอร์บั๊ก)

จะเป็นอย่างไรเมื่อเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ

ใครเคยกินนยาปฏิชีวนะบ้าง ? ใครป่วยบ่อย ? ใครกินยาบ่อย….. ใคร ใคร ใครกัน………..

 

การที่เราเจ็บป่วยที่แน่ๆคือการที่เราต้องกินยาใช่ไหมค๊ะ แต่หากเรากินยานานๆ นอกจากจะหนีไม่

พ้นความเสื่ยงต่อการเกิดโรคไต โรคตับแล้ว ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการเกิดภาวะเชื้อแบคทีเรีย

ดื้อยาปฏิชีวนะก็ยิ่งเป็นอันตรายจนถึงแก่ชีวิตอย่างรวดเร็วอีกเรื่องหนึ่ง เชื้อแบคทีเรียดื้อยา

ปฏิชีวนะ (เชื้อซุปเปอร์บั๊ก) เชื้อนี้เป็นเชื้อที่ติดต่อได้ทุกช่องทาง ทั้งทางอาหาร น้ำ การหายใจ

การสัมผัส การผ่าตัด การสักลายบนผิวหนัง ศัลยกรรมความงาม โดยการสัมผัสสารคัดหลั่ง

ของผู้ป่วย หลายคนติดเชื้อซุปเปอร์บั๊กจากการไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศที่เป็นแหล่งระบาด

 

เชื้อซุปเปอร์บั๊ก เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่กลายพันธุ์เป็นเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (ปกติเชื้อแกรม

ลบมีความร้ายแรงกว่าเชื้อแกรมบวกอยู่แล้ว) แต่เชื้อซุปเปอร์บั้กอันตรายเพิ่มมากขึ้นตรงที่เชื้อ

ซุปเปอร์บั้กสามารถสร้างน้ำย่อยมาทำลายยาปฏิชีวนะซึ่งใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดดื้อยา

 

เชื้อซุปเปอร์บั๊ก มี 2 ชนิด

1.เชื้ออีโคไล ทำให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสวะ เช่นท้องเสีย ทางเดิน

ปัสสวะอักเสบ ไตอักเสบ

2.เชื้อเครบซีลลา ทำให้เกิดการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  เช่น โรคปอดบวม

 

อาการของโรค ขึ้นกับว่าเกิดการติดเชื้อที่ระบบไหน แต่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นมากกว่าการติดเชื้อแบบ

เดิม การรักษาก็ยังเป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการเพราะยังไม่มียาที่รักษาโดยตรง และ

ความรุนแรงก็ขึ้นกับปริมาณเชื้อ สุขภาพก่อนการติดเชื้อ ระยะฟักตัวก็อาจไม่เท่ากัน

 

กลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ

  1. ผู้สูงอายุ
  2. ผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ
  3. ผู้ที่ได้รับยากดภูมิ
  4. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  5. ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
  6. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  7. ผู้ปวยปลูกถ่ายอวัยวะ
  8. ผู้ที่ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ
  9. ผู้ที่ได้รับการผ่าตัด
  10. ผู้ป่วยโรคประจำตัวเรื้อรัง

 

การป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะที่ดีที่สุดคือ การดูแลร่างกายให้แข็งแรง

รู้จักการดูแลตัวเองเมื่อป่วย การรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน การป้องกันการระบาดและการ

แพร่กระจายเชื้อ  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง