การป้องกันโรคเก๊าท์และโรครูมาตอยด์จริงแล้วทำได้ไหม?