ไตเสื่อมทานอูมิค่าคริเอตินีนลด2.4เหลือ1.8

ไตเสื่อม ทานอูมิค่าไตcr.ลดลงจาก2.4เหลือ1.8ประทับใจ ทานไปแล้วฟื้นฟูและบำรุงไตได้ดี