ปัสสวะเป็นฟอง

 

ปัสสวะเป็นฟอง คือสาเหตุหลักของอาการที่สังเกตุได้ว่ามีปัญหาเรื่องไตได้

ทานอูมิวันละ1ซอง ผลดีขึ้นเลยคะปัสสวะไม่เป็นฟองแล้ว

1482166275889