ไตเสื่อม ไตวายเกือบต้องล้างไต

 gellove-kidney

ไตเสื่อม ไตวายเกือบต้องล้างไต

มารู้จักไตกันก่อน
ร่างกายเรามีไต2ข้างรูปร่างเป็นรูปถั่ว อยู่บริเวณหลังด้านหลังเยื่อบุช่องท้อง แถวบริเวณปั้นเอว เวลาไตเสื่อมจึงปวดบริเวณนี้คะ

ไตมีหน้าที่อะไร?
รักษาสมดุลน้ำ เกลือแร่ กรดด่างในร่างกาย ควบคุมกำกับความดัน เป็นตัวกรองของเสียต่างๆที่เลือดพามา และขับออกไปเป็น

ปัสสวะ ไตขับยูเรียและแอมโมเนีย ดูดนํ้ำ กลูโคสและกรดแอมโมเนียกลับและมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนบางตัวอีกด้วย

วีดีโอแนะนำเรื่องไตเสื่อมเข้าใจง่ายๆคะ
เครดิตวีดีโอ : โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

หน้าที่ของไตทำอะไรที่สำคัญๆอีก ก็ช่วยเรื่องฮอร์โมนกับวิตามินไงคะ
ฮอร์โมนเรนิน ควบคุมความดันโลหิตของร่างกาย(โรคความดันโลหิตสูง)

ฮอร์โมนอิริโทรพอยอิตีน ทำหน้าที่กระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดง เมื่อไตเสื่อม ฮอรโมนนี้จะลงลง ซึ่งเป็นสาเหตุของ(โรคโลหิตจาง)

วิตามินดี เป็นวิตามินช่วยควบคุมการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เราทานเข้าไป เมื่อไตเสื่่อม ทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลง จึงเป็นสาเหตุให้เกิด (โรคกระดูกพรุน) 

เมื่อร่างกายเริ่มทรุด และหมอบอกว่าเป็นอาการของโรคไตวาย ในตอนนี้ เราคิดไปถึง>> เรื่องขึ้นกับเราจริงๆแล้วหรือนี่!!! แล้วเราควรทำอย่างไร?ต่อไป ต้องล้างไตแล้วหรือนี่นี้

เมื่อหมอบอกว่าไตเสื่อม คือภาวะที่การทำงานของไต เสียไปจนทำให้มีการสะสมของของเสียในร่างกาย ซึ่งจะตรวจได้จากเลือดคือค่า BUN ( บียูเอ็น) และ Creatinine ( ครีเอตินิน) ซึ่งจะบอกถึงโรคไตได้คร่าวๆ การดูว่าไตเสื่อมหรือไม่ต้องนำค่า Creatinine มาคำนวณเป็น Glomerular filtration rate หรือ GFR [ จีเอฟอาร์ ] ซึ่งบ่งบอกถึงหน้าที่ของไตค่า GFR แบ่งเป็นระดับได้ ดังนี้

ระยะที่ 1 GFR มากกว่า 90 % หมายถึง ช่วงแรกของไตวายเรื้อรัง

ระยะที่ 2GFR 60-90 % หมายถึง ไตเริ่มเสื่อมการทำงานของไตเริ่มลดลง

ระยะที่ 3 GFR 30-60 % หมายถึง เป็นโรคไตระดับปานกลาง การทำงานของไตที่ทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง

ระยะที่ 4 GFR 15-30 % หมายถึงเป็นโรคไตขั้นรุนแรง อาการต่าง ๆ จะสำแดงในระยะนี้ 

ระยะที่ 5 GFR น้อยกว่า 15 % หมายถึง ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ถ้าบอกค่า GFR เป็น ตัวเลข นึกภาพไม่ค่อยออกใช่ไหมคะ ดูแบบสรุปในตาราง ชัดเจนกว่าคะ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไม?ไตเสื่อมขนาดนี้ทำไมไม่รู้อะไรมาก่อนเลยหรือ?

ไต   เป็นอวัยวะที่ชดเชยตัวเอง และปรับตัวเป็นอย่างดี เมื่่อเป็นน้อยๆมักไม่มีอาการอะไรเลย หรือมีอาการบ้างก็ไม่ได้ทำให็เรารู้สึกเจ็บปวดหรือผิดปกติอะไรมากจนต้องไปพบหมอคะ จึงทำให้เราเจอว่าเป็นโรคไตช้ามากจริงๆ เจอปุ๊บ ต้องล้างไตเลยก็มีคะ

ค่าไตวาย 5 ระยะ

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%95

Glomerular filtration rate = (140 – อายุ) x น้ำหนัก(กก.) 72 x ค่าcreatinine
ค่า creatinine , BUN และ GFR ไม่ต้องคิดมาก หมอจะระบุในผลตรวจเลือดคะ เราแค่อ่านผลตรวจเปรียบเเทียบกับค่ามาตรฐาน (ปกติค่ามาตรฐานจะบอกในวงเล็บหรือด้านซ้ายตาราง )ถ้าสูงหรือต่ำเกิน แก้ไขอย่างไรปลอดภัยที่สุด
20170612_194358

วิธีการดูค่าในตาราง ให้สังเกตุ 3 ค่า คือ

cr. , GFR และ ระยะของโรคไต โดย cr. ย่อมาจาก creatinine ส่วนมากในผลตรวจเลือดจะมี ค่า 1 – 5 ถ้ามากกว่า 5 (คือไตเสื่อมระยะสุดท้าย หมอจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เราต้องควบคุมอาหาร ทานจืด 100 % และปฏิบัติตัวตามที่หมอแนะนะอย่าเคร่งครัด หากค่า cr.คงที่คือดี สามารถยืดระยะการฟอกไต หากค่า cr.เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ หมอจะแนะนำให้คุณเตรียมตัว เตรียมใจ ทำเส้นฟอกไต ซึ่งมี 2 วิธีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นล้างไตผ่านช่องท้อง (ทำเองที่บ้านได้) ล้างไตหรือฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาล
เพศชายและหญิง ค่า creatinine เท่ากัน หรือไม่ ?

ผู้ชาย 0.7 – 1.3 mg/dL

ผู้หญิง 0.6 – 1.1 mg/dL

ผู้หญิงจะมีค่า Creatinine น้อยกว่าผู้ชายเล็กน้อยเนื่องจากกล้ามเนื้อมีน้อยกว่า
โรคไตเสื่อม ไตวาย มีสาเหตุจาก?

โรคความเสื่อมที่พบมากกว่า 50 % ของประชากรไทยคือรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ปัจจุบันคนไทยเคยชินและยอมรับกับการมีสองโรคนี้เป็นโรคประจำตัว เมื่อเป็นแล้วมักยอมที่จะทานยา เพราะง่าย แต่ไม่แก้ด้วยการออกกำลังกายหรือควบคุมอาหารเพราะยุ่งยากและใช้เวลาต้องมีวินัย

การทานยาในปริมาณมาก ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก็เป็นสาเหตุให้ไตเสื่อม ไตวาย บางรายทานยาชุดต่อเนื่อง วินิจฉัยโรคเองซื้อยาทานเองก็เป็นเหตุให้ไตวายเฉียบพลันได้(ซึ่งขึ้นกับสุขภาพของแต่ละบุคคล)

โรคเบาหวาน เกิดจากตับอ่อนเสื่่อม (ตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลิน)ได้ลดลงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นทางการแพทย์จึงสรุปว่าคนนั้นเป็นโรคเบาหวานต้องทานยาและพบแพทย์เป็นประจำเพื่อควบคุมโรค

โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งเกิดจากความดันในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาโรคนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในระยะเริ่มแรกแต่ในระยะยาวหลอดเลือดจะเกิดความเสียหาย และจะเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และไตเสื่อมได้
ดังนั้นเราจึงควรสังเกตุปัสสวะก่อน (ทำได้ด้วยตัวเอง)

-ปัสสาวะขัด ปัสสาวะลำบาก เจ็บเวลาปัสสวะ

-ปัสสาวะบ่อย ตอนกลางคืนมากกว่า 2 ครั้ง

-ปัสสาวะขุ่น สีเหลืองขุ่นสีน้ำล้างเนื้อ อาจจะมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาด้วย

-ปัสสาวะเป็นฟอง หรือโปรตีนรั่ว ต้องกดหรือราดน้ำ หลายครั้งกว่าฟองจะหมด

-ตัวบวม เท้าบวม

-ปวดหลัง ปวดใต้ชายโครง ปวดบั้นเอวไม่ทราบสาเหตุ

UMI มีสารชื่อ ฟูคอยแดน (Fucoidan)

 

คลิ๊กดูสรรพคุณที่ภาพผลิตภัณฑ์

UMI มีสารสำคัญชื่อ Fucoidan สกัดได้จากสาหร่ายทะเลน้ำลึก ซึ่งจัดว่าเป็นสารต้าน อนุมูลอิสระ ชนิดหนึ่ง
Fucoidan ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักค้นคว้าทั้งหลายหันมาให้ความสำคัญและสนใจ(มีผลงานวิจัยเป็นพันๆเรื่องถึงสารสกัดตัวนี้) และเนื่องจาก Fucoidan เป็นหนึ่งในสมบัติอันล้ำค่าจากท้องทะเลลึกที่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากที่สุดในตอนนี้

สอบถามราคาได้ที่ภาพสั่งซื้อด้านล่างคะ

 

buy_now4

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

poui-umi เลขที่ อ.ย. 10-3-00857-1-0001
ฟูคอยแดน(Fucoidan)

 

ประกอบด้วย Encoded Polysaccacharides และ Acidic Sulfate Groups ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ
1. มีฤทธิ์ป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2. กระตุ้นโปรตีน และ เอนไซม์ปกติ ให้เป็นภูมิต้านทาน
3. ติดสัญญาณให้เซลที่เสื่อม และอาจกลายพันธุ์ให้เซลเม็ดเลือดขาว และเซลพิฆาตของร่างกายไปทำลายได้ถูกต้อง
4. มีรายงานพบว่าสามารถกระตุ้นเซลต้นกำเนิด(Stem Cell) ให้ออกมาจากไขกระดูกได้
20170612_194358

 

เอเจลอูมิ ผลิตจากประเทศอเมริกา มีผู้ใช้มาแล้วเป็นจำนวนมากกว่า 60 ประเทศ เอเจลเปิดตัวสินค้ามากว่า 11 poui-umiปี ในต่างประเทศ ส่วนประเทศไทยเปิดมาแล้ว

กว่า 11 ปี มีองค์การอาหารและยา (อย.) รับรอง ปลอดภัยและมั่นใจในการดูแลสุขภาพได้คะ

 

หากคุณอยากรู้ว่าเอเจลอูมิช่วยสุขภาพได้อย่างไรติดตามอ่านต่อนะคะpoui-umi
อูมิทานยังไง? อร่อยไหม?ทานง่ายไหม? แนะนำทานเอเจลง่ายๆ เพียงเด็ดแล้วดูด

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a5
20170612_194358
คุณมั่นใจได้เลยว่า UMI (อูมิ) เป็นสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ปลอดภัย

poui-umi

                                            

%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1
“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

poui-umi

อาการสำคัญที่สังเกตูได้ของคนเป็นโรคไตเสื่อมคือการบวม

%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1-%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%86%e0%b9%86%e0%b9%86%e0%b9%86%e0%b9%86-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

 

20170612_194358

poui-umi

 

 

 

ไตเสื่อม ไตวายลูกค้าทานดีอาการดีขึ้น เห็นผลจริง

%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b05%e0%b8%ad%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b06-8%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87
“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

 

poui-umi

 

 

ค่าไต น้ำตาลลดหมด ได้ทานอูมิ ฮาร์ท ผลเลือดดีขึ้น

%e0%b8%ad%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b42%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ae%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%971%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

poui-umi

Agel – UMI

 

หมอนัดล้างไต แต่ก็เลื่อนไปก่อนเพราะทานเอเจลแล้วอาการดีขึ้น

%e0%b8%8a%e0%b8%b0%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%95-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

poui-umi

 

www.gellove.com/product/agel-umi/

ไตเสื่อมทานเอเจลอูมิแล้ว มีแรงลุกขึ้นได้

%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0-5%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-15-%e0%b8%8b%e0%b8%ad“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… 

ปัสสวะบ่อย มีฟองบางคนฟองเยอะมากต้องกรดชักโครกตั้งหลายครั้ง

20170612_194358

%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%aa

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

poui-umi

 

 

ถึงจะฟอกไตก็ยังต้องฟื้นฟูไตไปพร้อมกันด้วยคะ%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b9%e0%b8%a1

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

poui-umi

 

 

ถ้าหากคุณยังไม่รู้จักเอเจลคลิ๊ก VDOเลยคะ วีดีโอผลิตภัณฑ์ที่กำนันหญิงมั่นใจ

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์จาก USA

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a5

 

อดีตประธาน Alliance Minority Medical Associations
อดีตประธานคนที่ 104 ของ National Medical Association (NMA)
หรือสมาคมแพทย์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
Dr. Maxey เป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านไตวาย, หลอดเลือดหัวใจเสื่อม
ท่านได้เป็นผู้สอนและเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้อย่างมากมาย
VDO สัมภาษณ์ Dr.Maxey ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ออกอากาศทาง TV ที่ LA, USA
เรื่อง Agel UMI และ ฟูคอยแดน กับโรคเสื่อมต่างๆ
(รอแปลเป็นภาษาไทย)

http://https://youtu.be/2buw0fH8qkI

สารคดี ฟูคอยแดน เจล Agel

http://https://youtu.be/yLgRPPg04zQ

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน

ผลวิจัยทางการแพทย์ของ ฟูคอยแดน บางส่วน

ฟูคอยแดน (Fucoidan) เสริมสร้างสุขภาพของไต

ไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับถ่ายของเสียออกไปจากร่างกาย
ดังนั้น การทำงานของไตที่ดีจะทำให้สุขภาพดีด้วย
การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ จาก 4แหล่ง 4 ผลการวิจัย
พบว่า ฟูคอยแดน มีบทบาทสำคัญในการดูแลการทำงานของไตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง / References

Dittrich S, Lippek F, Gratopp A. Grosse-Siestrup C, Lange PE. Buhrer C, Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct 29(10):909-14
Ruehl ML, Orozco JA, Stoker MB, McDonagh PF, Coull BM, Ritter LS. Neurol Res. 2002 Apr;24(3):226-32.
Zhang Q, Li Z, Xu Z, Niu X, Zhang H. Planta Med. 2003 Jun;69(6):537-41.
Zhang Q, Li N, Zhao T, Qi H, Xu Z, Li Z. Phytother Res. 2005 Jan;19(1):50-3

20170612_194358

วีดีโออาจารย์ชนินทร์ หนึ่งเดียวในคุณสมบัติที่ดีที่สุดในอูมิคือการกระตุ้นการสร้างสเตมเซลในร่างกายเราเอง

http://https://youtu.be/W0TcBuI9Y7E

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”
AGEL UMI – เอเจล อูมิ เลขที่ อ.ย. 10-3-00857-1-0001
สารสกัดที่ชาวญี่ปุ่น ชาวนอร์เวย์ ใช้ดูแลสุขภาพ มานาน

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”poui-umi

 

 

รวมเคส โรคไตเสื่อม ดีขึ้นได้ ด้วย UMI 

http://https://youtu.be/TzwYAFe2yeQ

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

poui-umi

ฟื้นฟูสุขภาพไตให้ดีขึ้นได้ ทานยามาเยอะนี่เสี่ยงกับโรคไตวายจริงๆ

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ร่างกายทรุดหนัก ทานยาคุณหมอไปด้วยฟื้นฟูด้วยเอเจลไปด้วย

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

นาทีนี้….. คุณแม่ไตเสื่อม คุณหมอจะให้ฟอกไต อยากให้คุณแม่ดีขึ้นจะให้ทานอะไรก็ยอมแล้ว

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”
20170612_194358

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

ไตเสื่อมด้วย เกีาท์ก็เป็นเดินไม่ได้เจ็บจนไมาอยากเดิน

http://https://youtu.be/c1sXGGXKh5M

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

สามีพี่หญิงล้างไตทางหน้าท้อง ได้ทานเอเจลอูมิแล้วไม่ขาดทุนน้ำเลย อูมิวันละ 2 ซอง ฮาร์ท 1 ซอง แข็งแรงขึ้นมาก

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

 

โรคต้นเหตุของโรคไต สำคัญที่เราระวังร่างกายเรื่องอาหารแค่ไหน เราควรป้องกันโรคไคแต่เนิ่นๆเพราะ

#การรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันคะ

ดูโรคเริ่มต้นของโรคไตให้ดี จะได้ห่างไกลจากโรคไต

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

5อาการไตเสื่อมมีอะไรบ้างมาดูกันคะ

 

“ผลลัพธ์ในภาพและวีดิโอเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล ผลลัพธ์การช่วยเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน”

%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4

 

20170612_194358
id-gellove

 

 

#เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากตัวคุณก่อน

รูป1ชุดสำหรับ1เดือน
เอเจลโปรโมชั่นพิเศษ เดือนนี้ จากกล่องละ4500 บาทเหลือกล่องละ 3050 บาท

kerry                                                                          จัดส่งฟรี Kerry (ขนส่งเอกชน)

(สั่งซื้อ 1 กล่อง 3050 บาท)

(สั่งซื้อ 2 กล่อง 6000 บาท)

(สั่งซื้อ 6 กล่อง 17900 บาท)

(สั่งซื้อ 12 กล่อง 35600 บาท)
buy_now2