ปกป้องหลอดเหลือดหัวใจด้วย Agel HRT

heart-attack_-23

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ การมีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจที่เรียกว่า พลาค (Plaque),หลอดเลือดแดงแข็ง(Arteriosclerosis)หรือมีเนื้อเยื่อ,หินปูนสะสมในผนังหลอดเลือดจึงส่งผลให้ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบลง เลือดซึ่งมีหน้าที่นำพาออกซิเจนไหลผ่านได้น้อยลง และเมื่อพลาคนี้ก่อให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด หรือผนังหลอดเลือดบาดเจ็บเสียหาย ร่างกายจะซ่อมแซมผนังส่วนเสียหายโดยการจับตัวเป็นก้อนของเกร็ดเลือดและเม็ดเลือดขาว จึงยิ่งส่งผลให้ช่องในหลอดเลือดตีบแคบลงอีก

 

เลือดจึงหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงจึงเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และบ่อยครั้งการซ่อมแซมจากร่างกายนี้ก่อให้หลอดเลือดถึงอุดตันจึงส่งผลให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายสาเหตุจากการขาดเลือด ซึ่งอาจเกิดได้อย่างเฉียบพลัน และเมื่อรุนแรงจะเป็นสาเหตุให้หัวใจหยุดทำงานทันที จึงเสียชีวิตได้ทันทีกะทันหัน

สำคัญที่ว่า…ตัวหลอดเลือดหัวใจเองยังสามารถบีบหดตัวได้ ดังนั้นเมื่อมีการหดตัวของหลอดเลือด จึงส่งผลให้รูท่อหลอดเลือดตีบแคบลง จึงเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดได้เช่น จากภาวะมี ความเครียดสูง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้บ่อย

#ปัจจัยเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่

-ไขมันในเลือดสูง
-โรคเบาหวาน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้หลอดเลือดอักเสบ
-โรคความดันโลหิตสูงจากผนังหลอดเลือดแข็งตัว (หลอดเลือดแดงแข็ง) และมักเกิดร่วมกับโรคเรื้อรังอื่นๆเช่น เบาหวานและไขมันในเลือดสูง
-สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ทำลายเซลล์ของหลอดเลือดโดยตรง ก่อให้หลอดเลือดแข็งและยังทำลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงด้วย
-อ้วน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
-ขาดการออกกำลังกาย เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน
-กินอาหารไม่มีประโยชน์และกินอาหารไขมันสูง จึงมีผลต่อสุขภาพของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งของหลอดเลือดหัวใจ
-ความเครียด เพราะส่งผลให้หลอดเลือดต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองบีบหดตัว ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบ กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมองจึงขาดเลือดได้
-พันธุกรรม พบโรคนี้ได้สูง
-การพักผ่อนไม่เพียงพอ

heart_attack

ปัจจัยเสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้แก่

-ไขมันในเลือดสูง
-โรคเบาหวาน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้หลอดเลือดอักเสบ
-โรคความดันโลหิตสูงจากผนังหลอดเลือดแข็งตัว (หลอดเลือดแดงแข็ง) และมักเกิดร่วมกับโรคเรื้อรังอื่นๆเช่น เบาหวานและไขมันในเลือดสูง
-สูบบุหรี่ เพราะสารพิษในควันบุหรี่ทำลายเซลล์ของหลอดเลือดโดยตรง ก่อให้หลอดเลือดแข็งและยังทำลายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงด้วย
-อ้วน เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
-ขาดการออกกำลังกาย เพราะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วน
-กินอาหารไม่มีประโยชน์และกินอาหารไขมันสูง จึงมีผลต่อสุขภาพของเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายรวมทั้งของหลอดเลือดหัวใจ
-ความเครียด เพราะส่งผลให้หลอดเลือดต่างๆโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองบีบหดตัว ช่องในหลอดเลือดจึงตีบแคบ กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์สมองจึงขาดเลือดได้
-พันธุกรรม พบโรคนี้ได้สูง
-การพักผ่อนไม่เพียงพอ

bar_hrt3

การเริ่มดูแลหลอดเลือดหัวใจให้ยั่งยืนต้องทำในหลายๆองค์ประกอบนะคะ ออกกำลังกาย ดูแลอาหารที่ทำให้ไขมันสูง ต้องเลือกทำให้ถูกให้ต่อเนื่องไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการดึงกันไปดึงกันมา ไม่ดีอย่างที่เราคิดคะ

และเมื่อเราเลือกที่จะดูแลปกป้องหลอดเลือดหัวใจด้วยเอเจลฮาร์ เรามาดูคะว่าในผลิตภัณฑ์มีสารอาหารอะไรที่เป็นตัวช่วยหลอดเลือดและหัวใจได้บ้าง

agel-hrt

 

ในเอเจลhrtมีโพลิโคซานอล (Policosanol)ที่ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์และไขมันแอลดีแอล

มีเห็ดนางรม (Oyster Mushroom Powder) มีสารLovastatin ตามธรรมชาติที่เป็นสมุนไพรใช้ลดระดับคลอเรสเตอรอล

นอกจากนี้เอเจลฮาร์ทยังมีสารอาหารสำคัญอีกหลายตัวที่มีส่วนช่วยหัวใจในเรื่องอื่นที่จะกล่าวในเนื้อหาถัดไปนะคะ