เหนื่อยมากเดินขึ้นบันไดไม่ไหว

เดินขึ้นบันไดไม่ไหว เหนื่อยมาก กลัวมาก ได้ลองทาน HRT ไป 5 วัน
มหัศจรรย์ ชีวิตเปลี่ยนไปไม่เหนื่อยเหมือนเคย