อายุ 40อัพ ระวัง!!โรคหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง

เครดิตภาพจาก : อินเตอร์เนต

อายุ 40 ระวังโรคหลอดเลือดแดงหัวใจแข็ง Atherosclerosis

พบโรคหลอดแดงหัวใจแข็งประมาณ 36% ของประชากรทั้งหมด และประมาณ 20% ของผู้ที่เสียชีวืตทั้งหมด เสียชีวิตจาก

สาเหตุนี้ 

 

การเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เกิดจากผนังหลอดเลือดแดงเกิดการอักเสบหรือมีการบาดเจ็บมักเกิดจาด ภาวะไขมันไม่ดีใน

เลือดสูง (LDL) ทำให้กล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดมีเซลล์เม็ดเลือดขาว แคลเซียม หรือสารต่างๆเข้าไปเกาะ ตำแหน่งที่

เกิดการอักเสบเกิดเป็นพลาค (Plaque) นี้ จะทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นลดลง ทำให้ท่อ

ภายในตีบ ส่งผลให้อวัยวะต่างๆขาดเลือดไปเลี้ยง

 

โรคหลอดแดงหัวใจแข็งเป็นโรคหัวใจชนิดร้ายแรง โดยเฉพาะทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary artery disease –CAD),

โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease) และโรคของหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral Arterial Disease) ทำให้

เกิดอาการเจ็บหน้าอก หัวใจขาดเลือด หรือหัวใจวายในที่สุด

 

การดูแลหลอดเลือดเป็นการดูแลในระยะยาว เมื่อเรารู้ถึงปัจจัยเสื่ยงที่ทำให้เกิดการเสื่อมเราต้องลดปัจจัยเหล่านั้นให้ได้ถึงจะ

ปลอดภัยคะ

 

เราพบปัจจัยเสี่ยงของ Arteriosclerosis เกี่ยวกับหลายเรื่องคะ

1.ไขมัน เราควรควบคุมไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

 

              ปัจจัยเสี่ยงของ Arteriosclerosis

                 จากระดับไขมันผิดปกติ

 

         

             ค่าระดับไขมัน

          (มิลลิกรัม/เดซิลิตร )

                                                 

                 ระดับไขมันคลอเลสเตอรอล

                    (Total Cholesterol)

                                 

           ไม่ควร สูงเกิน 200

                                     

               ระดับแอลดีแอลคลอเลสเตอรอลสูง 

                      (ไขมันชนิดไม่ดี )

                     (LDL-Cholesterol)

             

            ไม่ควรสูงเกิน 130

                                        

                                         ระดับเอชดีแอลคลอเลสเตอรอลต่ำ

                       (ไขมันชนิดดี ) 

                     (HDL-Cholesterol)

                           

        

        ผู้ชาย ไม่ควรต่ำกว่า 40-50

       ผู้หญิง ควรอยู่ที่ระดับ 50-60

   

ระดับไขมันไตรกรีเซอร์ไรด์

  (Triglyceride)

 

             ไม่ควรสูงเกิน 200

 

2.โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้มากกว่าผู้ที่มีความดันโลหิตปกติ อัตราการตายก็

สูงกว่าด้วย แต่ที่สำคัญ*คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่กลัวคะ อันนี้แหละค่ะน่ากลัวมาก

3.โรคเบาหวาน (Diabetes Millitus) ทำให้เซลล์ผนังหลอดเลือดผิดปกติทำใก้เกิดสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้น

3-5 เท่า ในปัจจุบันหลายคนกลับคิดว่าระดับน้ำตาลสูงเดี๋ยวก็ลง ลองปรับอาหารเอง แต่ลองทำดูก็ทำได้ไม่สม่ำเสมอ ทำได้บ้างไม่

ได้บ้าง สุดท้ายก็คุมไม่ได้เหมือนเดิมค่ะ  

4.อาหาร (Dietary) ควรทานเพื่อป้องกันหลอดเลือดแดงหัวใจแข็งอาหารกากใย ทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว งดอาหารเครื่องใน เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ ไข่แดง หมึก

กุ้ง หอยนางรม อาหารไขมันสูงตัวการสำคัญนะคะ

เครดิตภาพจาก : อินเตอร์เนต

5.การขาดการออกกำลังกาย (Physical Inactivity) ทำให้ HDL ต่ำ เมื่อพบว่าร่างกายเริ่มมีความผิดปกติ จากเริ่มมีอาการ

หรือจากผลเลือดผิดปกติแสดงว่าร่างกายไม่ได้รับการดูแล ควรหันมาสนใจเรื่องการออกกำลังกาย เลือกแบบที่ไหว แบบที่ชอบ

ก่อน ทำให้ประจำสม่ำเสมอ แล้วค่อยๆเปลื่ยนชนิดไปหลายๆแบบ ทั้งการเพิ่มความแข็งแรง การเพิ่มความยืดหยุ่น หรือการออก

กำลังกายเพื่อให้หัวใจได้ทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะ

6.โรคอ้วน (Obesity) หรือภาวะน้ำหนักเกิน (Over-weight) มักเป็น โรคความดันโลหิสูง โรคเบาหวานและคนที่มีระดับ

ฮอร์โมนอินซูลินในเลือดสูงซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นให้ผนังหลอดเลือดเจริญมากกว่าปกติทำให้หลอดเลือดตีบแคบ

เป็นโรคความดันโลหิสูง ไขมันในเลือดสูงมากกว่าคนปกติ 

7.การสูบบุหรี่ ทำให้ HDLต่ำ, ทำให้เกิดออกซิเดชั่น LDL เกิดลิ่มเลือด,ผนังหลอดเลือดทำงานผิดปกติ เรื่องนี้ต้องขอกันเลยค่ะ

เพราะหลอดเลือดแดงแข็งจากสาร นิโคตินทำให้เกิดโรคหัวใจ, ทาร์เป็นอันตรายต่อปอด, คาร์บอนมอนอกไซด์ขัดขวางการ

ลำเลียงออกซินเจนของเม็ดเลือดแดงหัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นและทำงานมากขึ้น, ฟอร์มาล์ดีไฮด์เป็นสารที่ใช้ดองศพมีการนำมาใช้ใน

ขบวนการผลิตบุหรี่ และสารอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อปอด

 

 

โรคหลอดเลือดแดงแข็งเกิดที่ไหนก็ทำให้บริเวณนั้นเสียหาย เช่นที่สมอง ทำให้เส้นเลือดสมองตีบ เกิดบริเวณไตทำให้ไตวายเรื้อรัง

หรืออาจเกิดที่แขนขาก็อันตรายไม่แพ้กันคะ

 

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือทำให้เกิดหลอดเลือดโป่งพอง (Aneurysm) โดยเกิดจากเมื่อผนังหลอดเลือดแดงเปราะบางลงจากภาวะ

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) หรืออื่นๆ จะทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นโป่งเป็นกระเปาะ เรียว่า Aneurysm ภาวะนี้

มักไม่มีอาการค่ะ แต่หากหลอดเลือดนี้เกิดการแตกออกอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 

การลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเป็นสิ่งที่ดีที่สุด การฝึกลมหายใจ โยคะ ทำให้ลดระดับความเครียดทำให้ความดันโลหิตลดลง

ชั่วคราวได้ การดูแลเรี่องอาหารเป็นสิ่งที่ควรทำอีกเรื่องหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะ

 

 ไว้ใจให้ HRT ดูแลหัวใจและหลอดเลือด UMI ฟื้นฟูหลอดเลือดที่เสื่อม

คลิ๊กที่รูปด้านล่างดูเรื่องสารอาหารฟื้นฟูหลอดเลือดและหัวใจต่อได้เลยคะ

 

 

 ติดตามรายละเอียดเรื่องราคาผลิตภัณฑ์คลื๊กที่รูปการสั่งซื้อคะ