9พฤติกรรมที่ส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมอง

    โรคหลอดเลือดสมอง ในปัจจุบันเห็นเป็นกันอยู่จำนวนมาก และส่งผลต่อการเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ หลายโรงพยาบาลจัดตั้งทีมให้การพยาบาลเร่งด่วนสำหรับเรื่องนี้ มีทีม Stroke ที่มีความพร้อมในการดูแลอย่างจริงจังทันเวลา เพราะถ้าให้การพยาบาลทันท่วงทีถ้าให้ยาทันภายในเวลา4ชั่วโมงครึ่ง เราจะรอดจากการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงนี้ เพราะเซลล์สมองจะไม่ขาดเลือดไม่ขาดออกซิเจน คุณๆลองนึกภาพการจราจรบ้านเรา เทียบกับระยะทางในการไปโรงพยาบาลที่มึความพร้อม และใกล้ที่สุดในเวลาที่มี…..พอไหวไหมคะ? 》》โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้กว่า 85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทำให้เกิดเส้นเลือดตีบแข็ง โรคหลอดเลือดสมองชนิดนี้ยังแบ่งออกได้อีก 2 ชนิดบ่อย ได้แก่ 1.โรคหลอดเลือดขาดเลือดจากภาวะหลอดเลือดสมองตีบ (Thrombotic Stroke) เป็นผลมาจากหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง …