หัวใจเต้นน้อยลง (ช้าลง)

การนำไฟฟ้าในหัวใจที่ทำงานผิดปกติทำให้หัวใจเต้นน้อยลง (ช้าลง) ปกติแล้วเวลาที่หัวใจทำงานจะต้องทำงานร่วมกับหลายๆส่วน ทั้งเยื่อหุ้มหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของระบบการนำไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งจะทำงานส่งต่อกันเป็นทอดๆ การนำไฟฟ้าหัวใจที่ปกติทำให้พลังผลักดัน สร้างจากไซโนเอเตรียลโนด (Sinaoatrial node) หรือเอสเอโนด (SA node) ของหัวใจแผ่ไปยัง (และกระตุ้น) กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหดตัว การกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างเป็นระเบียบนี้ทำให้หัวใจหดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย ภาวะหัวใจเต้นน้อยลงหรือหัวใจเต้นช้าจะมีอัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า 60 ครั้ง/นาที การเกิดความผิดปกติในระหว่างการส่งสัญญาณนี้ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าผิดปกติ เกิดความล่าช้าและทำให้กล้ามเนื้อหัวใจหดตัวช้ากว่าปกติ มีความไม่สม่ำเสมอ ก่อให้เกิดอันตรายต่อการไหลเวียนสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงในอวัยวะสำคัญต่างๆ  หากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ ไม่ช้าไปก็เร็วเกินไป ภาวะหัวใจเต้นน้อยลงทำให้เสี่ยงต่อหัวใจล้มเหลวได้เหตุเพราะทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่ดีหรืออาจทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจได้ ความผิดปกติเกิดได้จากการเต้นผิดปกติของหัวใจเป็นได้หลายอย่าง เช่นกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด ลิ้นหัวใจรั่ว …