ใบรับรองผลิตภัณฑ์

งานวิจัยการดูดซึมของอาหารเสริมเจล
และการเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย
กับอาหารเสริมเจล

เจล ดีกว่า เม็ด 5 เท่า

จาก ม.มหิดล และ ม.แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในด้านการแพทย์และการชะลอวัย


ใบรับรองผลิตภัณฑ์ Agel เลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย Agelเลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย AgelHalal Administrator Certificate
ใบฮาลาลโลก ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวมุสลิมNAFDAC CertificateAgel World Anti-Doping Agency Certification

ใบรับรองความปลอดภัย ในการตรวจสอบเรื่องการ ติดโด๊บของนักกีฬา
รับรองว่าผลิตภัณฑ์ Agel สามารถทานได้ แม้จะเป็นนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขัน
และต้องถูกตรวจเลือดหาสารกระตุ้นต่างๆOrthodox Union Certification
ใบออโทด๊อก ยูเนี่ยน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้นับถือศาสนาคริสต์
นิกาย Orthodox